ویزای توریستی دبی (امارات متحده عربی)

مدارک لازم برای ویزای توریستی دبی (امارات متحده عربی)

پاسپورت

اسکن رنگی یا تصویر واضح و کامل از صفحه ی اول پاسپورت با اعتبار 7 ماه از تاریخ سفر

شناسنامه

اسکن رنگی یا تصویر واضح و کامل صفحه اول و دوم شناسنامه

کارت ملی

اسکن رنگی یا تصویر واضح صفحه اول کارت ملی

عکس پرسنلی

اسکن یا تصویر عکس پرسنلی با پس زمینه سفید