تور استانبول

 • مدت اقامت از ۴ روز
 • شروع قیمت با تخفیف از ۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
برگزار شده شنبه / ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ۴ روز
کد تور: 03
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۸ بهمن
پایان: سه شنبه / ۱ اسفند
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال
اتاق 1 نفره ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
کودک12-6 ۸,۳۸۰,۰۰۰ ریال
کودک6-2 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال
اتاق 1 نفره ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال
کودک12-6 ۸,۳۸۰,۰۰۰ ریال
کودک6-2 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
اتاق 1 نفره ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک12-6 ۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کودک6-2 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق 1 نفره ۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ریال
کودک12-6 ۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال
کودک6-2 ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

هر نفر در اتاق دو تخته ۱۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
اتاق 1 نفره ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال
کودک12-6 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک6-2 ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال